Pentru autoriNorme generale

  1. Sunt acceptate spre publicare articole din următoarele domenii: istoria culturii, literatură, muzeologie, patrimoniu, cu condiția ca acestea să nu fi fost publicate sau să nu se afle în proces de recenzare la alte reviste;
  2. Sunt acceptate articole în limbile română, engleză, franceză, germană; 
  3. Este recomandat ca articolele să nu depășească numărul de 20 de pagini, inclusiv anexele; 
  4. Articolul, în format accesibil programului Microsoft Word (.doc, .docx, .rtf, .odt);
  5. Ilustrațiile de mici dimensiuni (în format .jpg, .png, .bmp, .gif, .psd sau .cdr, denumite în ordine: Fig. 1, Fig. 2 etc.) și/sau graficele și tabelele pot fi introduse în text și/sau pot fi atașate la finalul articolului; 
  6. Termenul limită anual pentru trimiterea articolelor este 30 aprilie; 
  7. Adresa electronică oficială pentru expedierea articolelor și pentru păstrarea corespondenței este anuar.mnlri[at]gmail.com.

Reguli de formatare

1. Formatarea textului se va face în funcție de următoarele repere:

  • font Times New Roman, dimensiune caractere 12, spațiere 1.5, aliniere stânga-dreapta;

2. Textele trebuie însoțite de:

  • titlul, un rezumat și cinci cuvinte cheie într-o limbă de circulație internațională;
  • detalii privind numele, profesia, afilierea instituțională și adresa de e-mail a autorului.

3. Trimiterile bibliografice se vor face în subsolul paginii, urmând normele minimale recomandate de Editura Academiei Române (Anexa 1).

Procesul de recenzare

Anuarul Muzeului Național al Literaturii Române Iași își propune creșterea calității studiilor și articolelor publicate în paginile sale prin respectarea practicii recenzării acestora de către specialiști deja consacrați în domeniile istoria culturii, literatură, muzeologie și patrimoniu. Procedura de peer review este dusă la îndeplinire de către referenții de specialitate cooptați anual, conform următoarelor etape:

Etapa I. Evaluarea inițială. Toate articolele și studiile vor fi citite de către redacție şi evaluate, în această etapă efectuându-se, în funcție de constatări, ajustări de ordin tehnic precum: lipsa unor note, lipsa unor părți ale textului, probleme legate de ilustrație etc., fiind ulterior retrimise autorilor. Termenul maximum de la trimiterea articolului şi până la primirea răspunsului inițial este de două luni de zile. Articolele și studiile care îndeplinesc criteriile minime vor trece automat în etapa a II-a.

Etapa a II-a. Recenzarea de către experți. Fiecare articol și studiu va fi citit şi recenzat de către un referent de specialitate, independent și din afara instituției care publică revista, autorul articolului nefiind menționat în momentul trimiterii acestuia spre recenzare. Evaluarea se va face în maximum două luni de la trimiterea articolului, pe baza principiilor enunțate în formularul dedicat (Anexa 2). Numele recenzorului nu va fi comunicat autorului (Double-Blind Peer Review).

Etapa a III-a. Analizarea referatului în redacție şi luarea unei decizii în privința fiecărui articol, urmată de trimiterea articolului/studiului pentru a fi modificat (acolo unde este cazul) către autor şi retrimiterea sa redacţiei în termen de maximum două luni purtând clar mențiunea bun de tipar.

Nu se percep taxe pentru prelucrarea și publicarea articolelor. 

Autorii cesionează cu titlu neexclusiv dreptul de reproducere și de difuzare a articolelor, pe toată durata de existență a publicației.

Autorii vor respecta legislația românească privind drepturile de autor. Plagiatul este strict interzis. Redacția nu își asumă răspunderea în caz de plagiat, întreaga răspundere, atât juridică (civilă, contravențională, penală, după caz), cât și deontologică, revine în exclusivitate autorilor.