Anuarul Muzeului Național al Literaturii Române Iași

Anuarul Muzeului Național al Literaturii Române Iași este o publicație științifică dedicată studiilor, articolelor, notelor biografice și eseurilor circumscrise istoriei culturii, literaturii, muzeologiei și patrimoniului, fiind destinată specialiștilor din sfera științelor umaniste din țară și din străinătate. Seria nouă a publicației, demarată prin primul său număr în anul 2008, a apărut la Editura Muzeelor Literare Iași din 2013.

Revista noastră caută în mod constant să valorifice rezultatele cercetărilor și documentărilor întreprinse deopotrivă în patrimoniul Muzeului Național al Literaturii Române Iași și al instituțiilor păstrătoare de arhive, susținând eforturile de evocare și restituire ale trecutului, prin articole, studii de caz sau reconstituiri.

Anuarul Muzeului Național al Literaturii Române Iași își propune creșterea calității studiilor și articolelor publicate în paginile sale prin respectarea practicii recenzării acestora de către specialiști deja consacrați în domeniile: istoria culturii, literatură, muzeologie și patrimoniu.