Despre

Anuarul Muzeului Național al Literaturii Române Iași este o publicație științifică dedicată studiilor, articolelor, notelor biografice și eseurilor circumscrise istoriei culturii, literaturii, muzeologiei și patrimoniului, fiind destinată specialiștilor din sfera științelor umaniste din țară și din străinătate. Seria nouă a publicației, demarată prin primul său număr în anul 2008, a apărut la Editura Muzeelor Literare Iași din 2013.

Revista noastră caută în mod constant să valorifice rezultatele cercetărilor și documentărilor întreprinse deopotrivă în patrimoniul Muzeului Național al Literaturii Române Iași și al instituțiilor păstrătoare de arhive, susținând eforturile de evocare și restituire ale trecutului, prin articole, studii de caz sau reconstituiri.

Anuarul Muzeului Național al Literaturii Române Iași își propune creșterea calității studiilor și articolelor publicate în paginile sale prin respectarea practicii recenzării acestora de către specialiști deja consacrați în domeniile: istoria culturii, literatură, muzeologie și patrimoniu. 

Articolele Anuarului Muzeului Național al Literaturii Române Iași sunt publicate în sistem open access sub licența Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)Articolele pot fi citite, descărcate, copiate, distribuite, tipărite sau se poate crea link la articolele full text ale revistei și folosite în scop de cercetare.

Anuarul Muzeului Național al Literaturii Române Iași (ISSN 2821-5028 ~ ISSN-L 2066-7469) este indexat în Baza de Date Internaționale Central and Eastern European Online Library (CEEOL) și în Directory of Open Access Journals (DOAJ). Anuarul poate fi accesat și pe platforma Biblioteca Digitală a Publicațiilor Culturale.