Sinagoga Mare din Iași. Starea de conservare a catapetesmei și a Arcei Sfinte (Aron Kodesh). Propuneri de conservare și restaurare

Publicat de MNLR Iași pe

The Great Synagogue of Iași. The Conservation Status of the Iconostasis and of the Holy Ark (Aron Kodesh). Conservation and Restoration Suggestions

Autor / Author: Andrei Hrib
Limba / Language: Romanian
Număr / Issue2015
Cuvinte cheie / Keywords: Restoration, iconostasis, Synagogue, Torah, Iași

Rezumat / Summary: The article presents the current conservation status of the Holy Ark (Aron Kodesh) from the Great Synagogue in Iași, from 1865. The author presents solutions for preservation, consolidation and restoration.

Categorii: VIII/2015

0 comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *